Ανάβαση στη Μουργκάνα μέρος 2/2

Ανάβαση στη Μουργκάνα από Λιά Θεσπρωτίας με τον ΕΟΣ Ιωαννίνων


Mourgana Ridge View

This entry was posted in Blog, Hiking, Landscape, Spherical and tagged , .